Vykstant į užsienį su vaiku

 

2007 m. Supaprastinta vaiko, laikinai išvykstančio iš Lietuvos į užsienį, išvykimo tvarka

 

Tėvų sutikimas:

 

Numatyta, kad nuo 2007 m. birželio 1 dienos, jei vaikas vyksta į užsienio valstybę su vienu iš tėvų, kito sutikimas nereikalingas, o jei vyksta vienas, tai užtenka bent vieno iš tėvų sutikimo. Šį sutikimą turės teisę patvirtinti ne tik notarai, bet ir seniūnai bei konsulinių ar diplomatinių įstaigų pareigūnai.

 

 

VTAT informavimas:

 

Taip pat numatoma, kad nereikės savivaldybių Vaiko teisių apsaugos tarnybų (VTAT) sutikimo, kad globojamas vaikas galėtų laikinai išvykti į užsienį. Įtvirtinta nuostata, kad užtenka vaiko globėjams raštu informuoti VTAT apie vaiko laikiną išvykimą į užsienį.

 

 

Grupinės kelionės:

 

Taip pat įvesta palengvinimų grupėms, vykstančioms į ekskursijas, turistines ar kitas organizuotas keliones. Nuo šiol nereikės kiekvienam vaikui atskirai turėti tėvų sutikimo. Už sutikimų ir įgaliojimų surinkimą bus atsakingas kelionės organizatorius. Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punkto pareigūnams kelionės organizatorius pateiks parašu ir antspaudu patvirtintą raštą, kuriame bus nurodytas išvykstančių vaikų ir juos lydinčių asmenų vardinis sąrašas.

 

 

2008 - 07 - 16  Keičiama vaiko laikino išvykimo į užsienį tvarka

 

Vyriausybė pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teiktiems Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos pakeitimams. Jais numatoma, kad tėvų sutikimas yra būtinas, vaikui išvykstant iš Lietuvos į užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei. Po Šengeno erdvę nepilnamečiai gali laisvai keliauti, tačiau privalo su savimi turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę.

 

 

IOM-OIM